Oxygenoterapia v hyperbarickej komore v ambulancii Martin

 konateľ:  MUDr. Pavel Porubčanský - lekár anesteziológ
 odborný garant:  MUDr. Mária Máchová - lekárka internistka
 konzultant:  Prof. MUDr. František Novomeský CSc. - univerzitný profesor JLF UK
 lekári:  MUDr. Monika Droppová - lekárka anesteziologička
  MUDr. Miriam Galová - lekárka anesteziologička
  MUDr. Peter Kozánek- lekár anesteziológ
  MUDr. Anna Smiešková - lekárka anesteziologička
  MUDr. Ľubica Vrabcová - lekárka anesteziologička
 vrchná sestra:  Bc. Eva Košíková
 sestry a záchranári:  Bc. Katarína Sárená
  Mirka Sochuľáková
  Marianka Berníková
  Eva Koričárová
   Maroš Bujňák
 technici:  Ing. Bohuslav Rybář
   Milan Valocký
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info