Prečítajte si príbehy a vyjadrenia našich pacientov:

Píše matka 31 ročného pacienta po ťažkom mozgovolebečnom poranení po páde zo 4 metrov

V decembri 2017 po úraze hlavy zostal ležiaci, nevnímal, nerozprával ( skoro ako bdelá kóma). Jednoducho beznádejný stav.
My sme to nevzdávali. Po rehabilitácii doma na lôžku a NRC Kováčová sme sa rozhodli ešte skúsiť HBO komoru.
Ešte v septembri 2018 bol len sediaci na vozíku, komunikoval slabo,odpovede boli jedno-dvojslovné, do komory som ho vozila na invalidnom vozíku, z ktorého sme ho museli prekladať.
V priebehu liečby bolo na synovi vidno, že sa zlepšuje celková orientácia, z vozíka sa začal prekladať sám. Doma sme stále cvičili fyzické a pamäťové cvičenia.Začal sa učiť chodiť s oporou a na posledné sedenie v HBO komore už prešiel sám s barlami. Pamäť sa zlepšovala, reč silnela.V decembri 2018 chodil sám bez opory, rozpráva zrozumitelne , nahlas , v celých vetách, orientuje sa v prostredí, zapája sa do aktivít, ktoré robil predtým. Pred zahájením 2. série liečby v HBO komore 24.2.2019 stál 1.x na bežkách. Začal znovu šoférovať.


Vyjadrenie matky 13 ročného syna s Asperger syndromom

Môj chlapec sa počas návštev v hyperbarickej komore zlepšil v komunikácii, v škole bol pochválený- zaznamenal väčšie sústredenie počas vyučovania, podľa vyučujúceho na hodine prestal vyrušovať, prestal provokovať spolužiakov, čaká na pokyny vyučujúceho. Je trpezlivejší, dokáže vydržať a sústrediť sa, sedieť na jednom mieste čo predtým pobehoval. Komunikácia a nadväzovanie na priebeh rozhovoru má zmysel, zapája sa. Zlepšila sa mu jemná motorika- vie si zaviazať šnúrky na topánkach,čo mu robilo predtým problém, na začiatku si nedokázal sám v komore zapnúť tvárovú masku. Čas strávený v hyperbarickej komore mu pomohol z môjho pohľadu i podľa názoru jeho učiteľov.


40 ročný pacient s psoriázou

Po často sa opakujúcich angínach mi bola kožným lekárom diagnostikovaná ložisková forma psoriázy spôsobená streptokokovou infekciou. Lokálna liečba kortikosteroidmi nemala dostatočný účinok, a preto lekárka zvažovala prechod na liečbu celkovú (kortikosteroidy, retinoidy, biologické lieky). Absolvoval som však liečbu v hyperbarickej komore a po niekoľkých týždňoch došlo k výraznému zlepšeniu príznakov psoriázy a nebolo nutné ďalej pokračovať v liečbe kortikosteroidmi.


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info